Övriga uppdrag

Valda på årsmötet 2019-03-14

Samtliga valda på 1 år

RevisorerKenneth Jönsson
 Hanna Barjosef
 Marita Fransson
  
ErsättareKurt Håkansson
 Kjell-Åke Ottosson
  
Fackliga utskottetJan-Åke Larsson, Facklig ledare
 Gabriel Barjosef
 Lars-Göran Blixt
 Roger Esbjörnsson
 Jonas Faxemo
 Jörgen Håkansson
 Clara Nilsson
 Ingvar Persson
 Mirjana Momirioska
 Eva Bengtsson
 Ingmar Fransson
 Pleurat Gashi
Michelle Malmberg
Tommy Bengtsson
Naser Gohari
  
InformationsutskottetMats Löfström, sammankallande
 Johan Andersson
 Adam Barjosef
 Kire Gelevski
 Amila Pasic
 Lilli Trpkoski
 Anna Biegus Nilsson
Petar Momiroski
  
StudieutskottetEva Bengtsson, Studieorganisatör
 Lars-Göran Blixt
 Jonas Faxemo
 Amila Pasic
 David Westlund
  
SeniorutskottetIstvan Barborg, sammankallande
Eva Bengtsson
Tommy Bengtsson
Ingrid Lennerwald
Bernt Nilsson
Marija Dimovska
Nils-Thure Svensson
FanbärareGabriel Barjosef
ersättare Naser Gohari
Övriga vid annat tillfälle valda 
Ombud till ABF Mittskånes
repskap.
Valda på medlemsmötet 19-02-21
Lars-Göran Blixt
representantskap 4 ombudJonas Faxemo
 Marie Göransson
 Marija Dimovska
  
  
Ombud till Fonus råd Skåne
Vald på medlemsmötet 19-02-21
Lena Larsson
Ombud till Fonus stämma
Vald på medlemsmötet 19-02-21
Lars Göran Blixt
  
Ombud i Backagården
Valda på medlemsmötet 19-02-21
Gunilla Gulam
 Gabriel Barjosef
 Bernt Nilsson
Lars-Göran Blixt
ErsättareZivko Trpkoski
Ingvar Persson
Jan-Åke Larsson
  
Ombud till Riksbyggen
Vald på årsmötet 2018-03-22
RBs årsmöte hölls 2019-03-07
Tony Hansson
Ers för ombud i Riksbyggen
Vald på årsmötet 2018-03-22
Marija Dimovska

Valberedning
Sammankallande Stig-Åke Grönvall. Valda Sven Mattson, Ally Grönvall, Petar Momiroski, Anna Biegus Nilsson, Lars-Göran Blixt, Lena Emilsson samt Jan-Åke Larsson (valda på medlemsmöte 2019-05-23 tom årsmötet 2020)

facebook Twitter Email