Styrelsen

Mats Löfström, ordförande (2018)
Gunilla Gulam, kassör (2017)
Tony Hansson, ledamot (2018)
Jenny Pernton, ledamot (2018)
Jan-Åke Larsson, facklig ledare (2018)
David Westlund, sekretetare (2017)
Kire Gelvski (fyllnadsval 1år) (2018)
Janet Andersson(fyllnadsvald 1år) (2018)
Amila Pasic, ledamot (2017)
Lars Månsson, ersättare
Jasmin Safic, ersättare
Anna Biegus Nilsson, ersättare

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen: Johan Andersson, Kommunalråd. Lena Emilsson, Riksdagsledamot.

Senaste valet skedde på årsmötet 2018-03-22

 

facebook Twitter Email