Styrelsen

Mats Löfström, ordförande (2018)
Gunilla Gulam, kassör (2019)
Eva Bengtsson, studieorganisatör (2019)
Tony Hansson, ledamot (2018)
Jenny Pernton, ledamot (2018)
Jan-Åke Larsson, facklig ledare (2018)
David Westlund, sekreterare (2019)
Janet Andersson, ledamot och vice ordförande (2019)
Amila Pasic, ledamot och vice sekreterare (2019)
Lars Månsson, ersättare
Kire Gelvski, ersättare
Anna Biegus Nilsson, ersättare
Michelle Malmberg, ersättare

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen:
Johan Andersson, kommunalråd
Lena Emilsson, vikarierande riksdagsledamot

Senaste valet skedde på årsmötet 2019-03-14

facebook Twitter Email