Styrelsen

 • Jan-Åke Larsson, interimsordförande (2020 i avvaktan på årsmöte)
 • Mats Löfström (2018)
 • Gunilla Gulam, kassör (2019)
 • Eva Bengtsson, studieorganisatör (2019)
 • Tony Hansson, ledamot (2018)
 • Jenny Pernton, ledamot (2018)
 • David Westlund, sekreterare (2019)
 • Janet Andersson, ledamot och vice ordförande (2019)
 • Amila Pasic, ledamot och vice sekreterare (2019)
 • Lars Månsson, ersättare
 • Kire Gelvski, ersättare
 • Anna Biegus Nilsson, ersättare
 • Michelle Malmberg, ersättare

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen:
Johan Andersson, kommunalråd
Lena Emilsson, vikarierande riksdagsledamot

Senaste valet skedde på årsmötet 2019-03-14. Årsmöte 2020 prel framflyttat till augusti pga Covid-19

facebook Twitter Email