Styrelsen

Mats Löfström, ordförande (2018)
Gunilla Gulam, kassör (2017)
Tony Hansson, ledamot (2018)
Jenny Pernton, ledamot (2018)
Jan-Åke Larsson, facklig ledare (2018)
David Westlund, sekretetare (2017)
Kire Gelvski (fyllnadsval 1år) (2018)
Janet Andersson(fyllnadsvald 1år) (2018)
Amila Pasic, ledamot (2017)
Lars Månsson, ersättare
Vakant , ersättare
Anna Biegus Nilsson, ersättare

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen: Johan Andersson, kommunalråd

Senaste valet skedde på årsmötet 2018-03-22

 

facebook Twitter Email