Våra S-föreningar

Inom Eslövs Arbetarekommun finns lokala s-föreningar

SydOst S-förening
Ordförande – Stig-Åke Grönvall – epost stig-ake.gronvall(at)s-eslov.se

NordVäst S-förening
Ordförande – Petar Momiroski  – epost petar.momiroski(at)s-eslov.se

Marieholms S-förening
Ordförande – Kerstin Ekoxe – epost kerstin.ekoxe(at)s-eslov.se

S-Kvinnor
Ordförande – Eva Bengtsson – e-post eva.bengtsson(at)s-eslov.se

Vi har också ett by-utskott för att hantera frågor där vi inte har s-föreningar
Sammankallande – Mats Löfström – e-post mats.lofstrom(at)s-eslov.se

facebook Twitter Email