Adam Barjosef

Hej

Jag heter Adam Ibrahim Barjosef och är 54 år.

Jag har bott och uppvuxen i Eslöv sedan sommaren 1977. Mina föräldrar flyttade till Eslöv i samband med att Felix behövde folk. Idag är jag familjefar till tre underbara ungdomar och jobbar som Test & Automationsingenjör.

Jag blev medlem i socialdemokraterna 2014 och sitter idag i nämnden för arbete och försörjnings i Eslövs kommun.

Förvaltningen Arbete och Försörjning har flera uppgifter. Förutom ansvaret för försörjningsstödet har Arbete och Försörjning också ansvaret för vissa arbetsmarknadsåtgärder, till exempel anställningar med lönebidrag, offentligt skyddad anställning och liknande anställningar inom kommunen.

Förvaltningen anordnar praktikplatser för ungdomar, så kallad ungdomsgaranti, och kommunal ungdomspraktik. Även feriearbetena för ungdomar administreras av Arbete och Försörjning.

Jag tror att alla mäniskor efter egen förmåga kan och vill bidra på ett och annat sätt till samhället och vill känna gemenskap och delaktighet.

Jag tror starkt på det solidariska tänket inom socialdemokration. Vi måste ta hand om varandra när vi har det svårt.

facebook Twitter Email